Oferta

  • Pomiary skuteczności wentylacji – protokoły odbiorowe dla Sanepid, Nadzoru Budowlanego, w ramach okresowych przeglądów budynków i in.
  • Pomiary prędkości przepływu powietrza w przewodach oraz na elementach zakańczających (kratki, anemostaty, nawiewniki, wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie).
  • Pomiary wydajności układów wentylacyjnych – bilanse powietrza wentylacyjnego dla biur, hal, magazynów, szpitali, klinik, garaży, itp.
  • Regulację instalacji wentylacyjnych.
  • Pomiary temperatury
  • Pomiary hałasu od urządzeń oraz instalacji całkującym miernikiem poziomu dźwięku
  • Opinie techniczne dotyczące funkcjonowania instalacji oraz doradztwo techniczne
  • Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.